فایل خبر: 
متن خبر: 

جلسه اعطاي گواهينامه هاي كرسي هاي ترويجي در تاريخ دوشنبه 94/12/24 برگزار شد. در اين جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمين دكتر سقاي بي ريا، حجت الاسلام والمسلمين دكتر علي مصباح، حجت الاسلام والمسلمين دكتر صانعي، به افرادي كه در موسسه آموزشي  و پژوهشي امام خميني كرسي ترويجي برگزار كرده بودند گواهينامه اعطا گرديد.