مقدمه: 

به گزارش دبیرخانه اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ضررورت بسط و تعمیق گفتمان تمدن نوین اسلامی و حرکت به سوی شکل گیری نظام معرفتی کنشگران جامعه امنیتی- انتظامی در هستی شناسی تمدن نوین اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی ناجا در نظر دارد تا با همکاری بیش از 38 نهاد علمی- اجرایی نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی را برگزار نماید. از تمامی اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت به عمل می آید تا در چارچوب محورهای زیر و بر اساس زمان بندی پیش بینی شده همایش، آثار خویش را به صندوق پست الکترونیک همایش Rahbordi@Police.ir ارسال نمایند.
اطلاعات تکمیلی در نشانی اینترنتیwww.Rahbordi.Police.ir  در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
 
محورهای همایش:
الف : مبانی نظری و رویکردها
1.      مبانی فلسفی، کلامی، فقهی نظم و امنیت در اسلام؛
2.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی متفکران مسلمان ( فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون)؛
3.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی ادیان الهی (زرتشت، مسیحیت، یهودیت) ؛
4.      نظم و امنیت در اندیشه تمدن ادیان غیر الهی (بودیسم، هندوئیسم،...).
 
 
ب: تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی
1.      مبانی تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛
2.      ضرورت رویکرد تمدنی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛
3.      چشم انداز تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛
4.      الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛
5.      نظم و امنیت در اندیشه تمدنی امام خمینی (قدس ره) و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)؛
6.      تمدن نوین اسلامی در پرتو قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران.
 
ج : ناجا و رویکرد تمدنی؛ راهبردها  و الزامات
1.      پلیس و تمدن در اندیشه متفکران و اندیشمندان معاصر؛
2.      مبانی تمدن معماری ناجای آینده؛
3.      نقش و جایگاه ناجا در تمدن سازی؛
4.      الگوی فرماندهی و مدیریت تمدنی ناجای آینده؛
5.      الزامات حقوقی، تقنینی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛
6.      الزامات آموزشی، تربیتی، دانشی و معرفتی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛
7.      سیر تحول پلیس در تاریخ اسلام با تاکید بر نظم و امنیت؛
8.      الزامات سازمانی و ساختاری ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی؛
9.      نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی؛
10.    توانمندی و ظرفیت های مورد نیاز ناجا در افق تمدن نوین اسلامی؛
11.    مولفه های تمدن ساز و نقش ناجا؛
12.    چالش های اساسی ناجا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی؛