رويکردهاي قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها

تاكنون در قلمرو تعليم و تربيت ارزش­ها از رويكردهاي گوناگوني توسط مكاتب و فلسفه‌­هاي مختلف سكولار و غيرسكولار سخن به ميان آمده است و توجه بسياري از صاحب­نظران را به خود جلب كرده است. در اين راستا، به رويكردهاي زير مي­‌توان اشاره كرد كه بيش از همه مورد بحث و بررسي و توجه ويژه قرار گرفته‌­اند:

1.      رويكرد منش­‌پروري

2.      رويكرد تبييني

3.      رويكرد روايي

4.      رويكرد مدرن

5.      رويكرد پست­مدرن

6.      رويكرد ليبرال - دموكرات

7.      رويكرد جامع (رويكرد فرعي تلفيقي از چند رويكرد)

سه رويكرد مدرن، پست مدرن و ليبرال - دموكرات به مفهومي امروزيشان را بايد مختص فرهنگ و ادبيات غرب دانست. بدين ترتيب، با توجه به توحيدگرا بودن نظام ارزشي اسلام و به دليل مغايرت سه رويكرد مزبور با آموزه‌­ها و تعاليم و ارزش­هاي مورد نظر قرآن، در ارزش­گذاري­هاي قرآني براي اين سه رويكرد، كمترين جايگاهي نمي­توان در نظر گرفت، زيرا قرآن هيچ­گونه هم­گرايي و هم­سويي با اين سه رويكرد ندارد. از منظر قرآن، سه رويكرد منش‌­پروري، تبييني و روايي در فرايند تعليم و تربيت ارزش­ها داراي نقش ممتاز و برجسته­اي مي­‌باشند. همچنين، دو رويکرد ديگر يعني پند و اندرز و انذار و تبشير نيز در قرآن کاربرد فراواني دارند.