مقدمه: 

همایش حوزه علمیه؛ پژوهش، دستاوردها و ظرفیت‌ها
مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - تالار ساعت 9 الی 12

زمان برگزاری: 
یکشنبه 1397/09/25