مقدمه: 

همایش بصیرتی با سخنرانانی همچون دکتر محمدحسین صفارهرندی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر منوچهر محمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاریخ پنج شنبه 20 دیماه ساعت 9/30 صبح در مکان سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار میگردد.
 

زمان برگزاری: 
پنج شنبه 20 دیماه ساعت 9/30 صبح