چکیده: 

راز قطعنامه» کتابی است که در آن به علل و عوامل پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام خمینی (ره) پرداخته و جریاناتی که موجب شدند تا امام به پذیرش این قطعنامه تن دهد و از آن به سر کشیدن جام زهر یاد کرده است. مطالب این کتاب با استفاده از مصاحبه ها و خاطرات افراد گوناگون و تاثیرگذار و تصمیم ساز در درون نظام گردآوری و تدوین شده است.
در این کتاب تلاش افراد نزدیک امام به پایان دادن جنگ به خوبی تصویر شده و مخاطب را با این موضوع آشنا می سازد که برخي از ياران امام در دوران جنگ تلاش مي‌کردند شعار امام مبني بر «جنگ جنگ تا پیروزی» يا «جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان» را به شعار «جنگ جنگ تا یک پیروزی» تبديل کنند. این افراد در برخي مواقع با مصلحت‌سنجي‌هاي خود و گاه بدون مشورت امام عمل می‌کردند. از جمله مذاکرات صلح و آتش بس را به همين شکل آغاز کرده بودند. هرچند اين مذاکرات مخفی نمي‌ماند و حداقل از سوی نشریات و رسانه های گروهی کشورهای غربی، بازتاب مي‌يافت.
در این کتاب خواننده با یک سیر منظم از اطلاعات و حوادث روبرو است که وی را در رسیدن به پذیرش قطعنامه از سوی امام روح الله (ره) همراهی می کند. نقل قول های استفاده شده در این کتاب تماما مستند بوده و نحوه تأثيرگذاري بر نظر امام برای پذیرش قطعنامه را روشن مي‌کند.
«راز قطعنامه» توانسته تصویری از مسئولان کشور در دوران جنگ و عدم وجود اتحاد در میان ایشان را در ذهن مخاطب ایجاد کند. اقدامات و موضع‌گيري‌هايي که در جریان جنگ از سوي برخي مسئولان کشور گرفته مي‌شده نشانگر اين است که بر خلاف تأکيد مکرر امام (ره) بر در رأس امور بودن جنگ، برخي تلاش مي‌کردند موضوع جنگ را کم رنگ کنند و به تعبير خودشان جو جامعه را غير جنگي و غير امنيتي کنند.
در کتاب «راز قطعنامه» خواننده می تواند به فراز و فرودهای یکی از مهم ترین اتفاقات سیاسی که مسیر جریانات سیاسی کشور را دستخوش تغییر کرده و نقاب از چهره برخی از همین جریانات برداشته، آشنا شود