چکیده: 

در این پیش نشست چهار مقاله برای ارائه انتخاب شد، که در ذیل به گزارشی کوتاه خواهد آمد
حجت الاسلام دکتر حسن دین پناه در مقاله « راهکارهای رهایی بشر از «غفلت نسبت به مبانی صلح جهانی»، در مسیر نیل به آرمان صلح مهدوی» با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اعتقادی، که سبب تأخیر در تحقق صلح جهانی موعود شده است نوشتند، غفلت بشریت از اصول مبنایی صلح جهانی سبب چالش مهمی در بحث موعود شده است. ایشان نیز اشاره کردند که مهم‌ترین راهکارهای تحقق صلح جهانی، ترکِ غفلت انسان‌ها، آگاهی و توجه و نیز پایبندی آن‌ها نسبت به این مبانی و اصول است. ایشان با تبیین مبانی صلح جهانی؛ نظیر آموزة توحید، هدفمند بودن جهان، فطرت، عدالت، تأکید قرآن و معصومان بر آن، اشتراک خانوادگی انسان‌ها، اعتقاد به ظهور موعود، سعی در ارائه، راهکارهای مناسب با آن مبانی را در جهت رفع چالشهای پیش رو و رسیدن جهانیان به صلح مهدوی بیان کرده‎‌اند، که عبارتند از: رشد ایمان تمام مردم به خدای یگانه؛ پایبندی مردم به تمام قوانین انسانی و اسلامی؛ توجه مردم به هدف اصلی آفرینش در زندگی؛ تلاش بشر برای دستیابی به خواستة فطری صلح فراگیر؛ پذيرش‌ و تحمل‌ عدالت‌ در مردم؛ توجه همه‌جانبه مردم به تحقق صلح و مدارا در تمام روابط انسانی؛ آگاهی جامعة بشری برای پذیرش مصلح جهانی و آمادگی کامل برای ظهور او.
در مقاله دکتر سید احمد طباطبایی با عنوان « نقش مدعیان دروغین در شکل‌گیری فرقه «دونمه» و تأثیر آن بر یهودیت و جامعه اسلامی»ایشان با نشان دادن ادعاهای دروغین عارف‌نمایی یهودی به نام «شَبتای صِوی» سعی دارد. نقش چالش برانگیز او را در تاریخ ادیان به عنوان یک یهودیِ مسلمان شده شناخته می‌شود، نشان دهد.ایشان نیز با تلاش دارند تا ضمن تبیین شخصیت شبتای‌صوی به عنوان خاستگاه اصلی جریان دونمه؛ رابطه میان این مدعیان دروغین و تأسیس فرقه دونمه، و تأثیر آن بر جامعه یهودی و اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
 
همچنین دکتر سیدمحمد حسن صالح نیز در مقاله‎ای با عنوان « غفلت از مبانی و چالشهای اعتقادی فرا روی مهدی موعود(عج)» اشاره کردند که در روایات اسلامی توجه به حجت‎های الهی به دو دسته ظاهری و باطنی شده است. ایشان ادامه دادند که حجت‎های ظاهری به انبیاء و امامان تفسیر شده‎اند و مراد از حجت باطنی عقل معرفی شده است. دکتر صالح توجه دادند که از دیرباز نوع تعامل میان این دو نوع حجت الهی، محل نظر بزرگان بوده است. به نظر ایشان یکی از چالش‌های مهم در توجه به بحث مهدویت به عنوان مصداق بارز حجت ظاهری، غفلت از توجه به عقل به عنوان حجت باطنی است. در منظومه فکری اسلام منظور از عقل امری فراتر از علوم فلسفه و منطق به عنوان اخلاق عملی برشمرده شده است که در احادیثی به عنوان جنود عقل از آن نیز یاد شده است. دکتر صالح در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن تفسیر عقل در روایات، مصادیق مهم آن را بازخوانی نماید و بر اساس روایات صفت وفاء مهم ترین مصداق عقل و حجت باطنی است و راهکار خروج از چالش را نهادینه کردن و فرهنگ سازی این صفت در اجتماع قلمداد کردند.
 
دکتر رضاقزی نیز در مقاله ای با عنوان « قوم‎گرایانه یهود، چالشی اجتماعی فرا روی حکومت امام مهدی (عج)» ارائه راهبرد قرآن کریم و عهد جدید و شواهد تاريخي و روایی نشان داده است که قوم یهود به خاطر تعصب قومی و روحیه استکباری که دارند حکومت حضرت مسیح و پیامبر گرامی اسلام ص را در معرض چالش قرار دادند. مستنداتي قوی دال بر وجود قومیت‎گرایی افراط‎گرایانه یهود هم در فقرات عهد عتیق و جدید، همچنین تلمود و بسیاری از آیات و روایات اسلامی، علاوه بر جریانات تاریخی مواجهه این قوم با انبیای بزرگ الهی، همگي به مثابه چالش بزرگ فرا روی حکومت موعود امم است. ایشان همچنین با نشان دادن طیف گسترده‏ای از روایات باب امام مهدی (عج)، قوميت‌گرايي را از مهمترين چالش‌هاي تهديد كننده‌‌ي حکومت‎ عدالت‌خواه حضرت معرفی کردند. بر اين اساس، مي‎توان گفت بسیاری از هویت‎های قومی به خصوص یهودیان، حکومت حضرت را دست‎خوش چالش قرار داده‎اند.