پوستر همایش: 

  کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

و نهادهاي علمي و اجرايي  برگزار می‌کند:

همایش بین المللی

علوم انسانی اسلامی

تاريخ برگزاری همایش: 03آبان ماه 1398 ساعت8:30 الی12

وزن: 
0