ارائه دهنده: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجمال خلیلیان
تاریخ برگزاری: 
دوشنبه 5 اسفند 1398 ساعت 18:30
ناقدان: 
حجج اسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی و دکتر علی جابری