ارائه دهنده: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی امیدی نقلبری
تاریخ برگزاری: 
چهارشنبه 14 اسفند 98 ساعت18:30
ناقدان: 
حجج اسلام دکتر ابوذر مظاهری و دکتر حبیب الله بابائی