جمعيت از جمله مؤلفه‌هاي اصلى پيشرفت هر كشوري است كه بايد همة سياست‌ها، راهبردها و برنامه‏ ريزى‏ها بر اساس آن صورت ‏گيرد. شناخت اندازة جمعيت، رشد، ساختار سنى و جنسى و رسيدن به يك جمعيت متناسب، امرى اجتناب‏ناپذير است. ازاين‌رو، ارائه تحليلي از جايگاه جمعيت در اسلام و نظام اسلامي، و اتخاذ رويكرد مناسب در اين عرصه در كشور امري ضروري است. اصولاً، موضوع جمعیت، موضوعي راهبردي و استراتژيك، راز موفقیت حكومت‌ها، حاكمان، و سياستمداران می‌باشد؛ چراکه بدون اطلاع دقیق آنان از جمعيتِ قلمرو حكمراني خود، موفقیت برای آنان بی‌معناست. در كشور ما، بحث کنترل جمعيت از طريق «تنظيم خانواده»، به‌ويژه پس از جنگ تحميلي به‌عنوان يك سياست راهبردي مطرح و اجرا گرديد. موضوعي كه با اجراي دقيق و بي‌كم و كاست آن، و غفلت 18 ساله مسئولان در ادامه،‌ امروز جامعه ما را با چالش‌هاي بسياري مواجه ساخته است؛ چالش‌هاي نظير كاهش شديد باروري، كاهش نسبي جمعيت، تغيير سبك زندگي،‌ تغيير ساختار سني جمعيت، پيري و خاكستري شدن جمعيت و... . از اين رو،‌ براي برطرف كردن اين تهديدها و چالش‌ها و تبديل آنها به فرصت،‌ امري ضروري است. بدين منظور، نگاهي به جايگاه جمعيت در اسلام ضروري است.
 

ارائه دهنده: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فولادی
تاریخ برگزاری: 
یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت10 الی 12
ناقدان: 
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی موسوی