حق كرامت انسان با تاكيد بر ديدگاه استاد فرزانه حضرت آيه الله مصباح يزدي

سيد ابراهيم حسيني

عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و  پژوهشي امام خميني (ره)

کرسی 140

جستارهایی در

«مبانی و آداب اخلاقی در نظام قضایی اسلام»

از منظر آیت الله مصباح یزدی

خلاصه

محمدرضا باقرزاده

آیت الله مصباح، آداب شرعی و اخلاقی قضاوت را بر اساس فقه شیعه مورد بررسی قرار داده اند که جا دارد که نظام اخلاقی مطلوب در نظام قضایی اسلام نیز مورد بررسی و تحقیق اهل فن قرار گیرد.