بسم الله الرحمن الرحيم

 چرخه ورود ارزش‌ها در نظريات اقتصاد اسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم
ارتباط دین و اخلاق و نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی از دیدگاه استاد علامه مصباح یزدی(رضوان الله تعالی علیه)

واقع‌گرائی اخلاقی (تحلیل مفاهیم ارزشی و الزامی اخلاقی) در نگاه حضرت علامه، استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه

مقدمه

احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت (نگاه فقهی و حقوقی)

رضا محمدی کرجی

خلاصه:

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده کرسی ترویجی

 «حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسة آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی»

تبیین جامعه شناختی امر به معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی ره

سید حسین شرف الدین

چکیده:

امر به معروف ونهی از منکر دو فرع از فروعات دین اسلام، دو فریضه اجتماعی ناظر به  اصلاح امور اجتماعی که تاکنون بیشترخوانش فقهی آنهم نه به صورت جامع و متناسب با اقتضائات عصرو زمان حاضر، از آن بدست داده شده است.

حق كرامت انسان با تاكيد بر ديدگاه استاد فرزانه حضرت آيه الله مصباح يزدي

سيد ابراهيم حسيني

عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و  پژوهشي امام خميني (ره)

جستارهایی در

«مبانی و آداب اخلاقی در نظام قضایی اسلام»

از منظر آیت الله مصباح یزدی

خلاصه

محمدرضا باقرزاده

آیت الله مصباح، آداب شرعی و اخلاقی قضاوت را بر اساس فقه شیعه مورد بررسی قرار داده اند که جا دارد که نظام اخلاقی مطلوب در نظام قضایی اسلام نیز مورد بررسی و تحقیق اهل فن قرار گیرد.

اختیارات رئیس جمهور و اهمیت جایگاه ریاست جمهوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

صفحه‌ها