ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر هادی شجاعی
هیئت داوران: 
حجت الاسلام مهدی مشکلی باف
دبیر علمی: 
حجت الاسلام دکتر سیدمهدی سیدیان
موضوع خبر: 
نشستبرون گروهی
زمان: 
پنجشنبه, 27 خرداد, 1400 - 08:00 تا يكشنبه, 27 تير, 1400 - 11:30
مکان: 
این جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.