موضوع خبر: 
زمان: 
چهارشنبه, 26 خرداد, 1400 - 08:00 تا شنبه, 26 تير, 1400 - 09:30
مکان: 
این جلسه به صورت آنلاین در سالن اندیشه برگزار می گردد.
موضوع: 
مداد