ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر سید علی میرداماد
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر رضا محمدی
دبیر علمی: 
حجت الاسلام دکتر محسن هنرجو
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
پیوستاندازه
خلاصه کرسی ترویجی 139159.42 کیلوبایت
زمان: 
سه شنبه, 21 ارديبهشت, 1400 - 17:30 تا 19:00
مکان: 
این جلسه به صورت انلاین از سامانه جلسات آنلاین پورتال موسسه امام خمینی ره قابل مشاهده است
موضوع: 
مداد

اختیارات رئیس جمهور و اهمیت جایگاه ریاست جمهوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

درحالی که در کشور ما رئیس کشور رهبری است بر اساس قانون اساسی ما در برخی اصول و ظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است. یعنی می­توان گفت در قانون اساسی فعلی ما صلاحیت و اختیارات رئیس کشور بین رهبری و رئیس جمهور تقسیم شده است. از طرف دیگر رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و پس از حذف نخست وزیری، قدرت رئیس جمهور در ادارة قوه مجریه افزایش چشمگیری پیدا کرد. قوة مجریه به ریاست رئیس جمهور صلاحیت­ها و اختیاراتی نیز در حوزه تقنین و قضاء دارد. در بعد بین­المللی نیز رئیس جمهور نماینده رسمی حاکمیت به شمار می­آید. از مجموع این موارد می­توان به صلاحیت و اختیارات گسترده رئیس جمهور در اداره امور کشور پی برد؛ از این رو این کرسی اختیارات رئیس جمهور را در چهار بخش بررسی می کند.

الف- اهمیت و جایگاه سیاسی رئیس جمهور در داخل و خارج کشور

ب- اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور

ج- اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه

د- اختیارات رئیس جمهور در قاعده گذاری حقوقی و تقنین و امور قضائی

 

صوت

تصاویر سخنرانانصوت