ارائه دهنده: 
سرکار خانم رضوان هامانی
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر محسن انبیایی
دبیر علمی: 
حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
زمان: 
سه شنبه, 2 آبان, 1402 - 18:30 تا 19:30