ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر سیدابراهیمی حسینی
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده
دبیر علمی: 
حجت الاسلام دکتر میثم نعمتی
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
زمان: 
دوشنبه, 25 اسفند, 1399 - 19:00 تا 21:00
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
موضوع: 
مداد

فلسفه جهاد ابتدایی از دیدگاه علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه

جهاد ابتدايي، جهاد دعوت و ابلاغ تعاليم دين جهاني اسلام است. در نتيجه دفاع از مسلمانان ديگر كشورها يا ساير افراد يا جمعيتهايي كه مورد ظلم و تجاوز نظامي دولتهاي كفر قرار مي‏گيرند، تحت عنوان دفاع ازديگري و داخل در جهاد دفاعي است (جهاد دفاعي رهائي بخش)، ولي جهاد براي محو شرك و بت پرستي و زمينه سازي براي انتخاب آزادانه و آگاهانه دين اسلام، تحت عنوان جهاد ابتدايي قرار مي‏گيرد. با اين توضيح، ناصواب بودن تقسيم جهاد به سه قسم: جهاد ابتدايي آزادي بخش ؛جهاد تدافعي و جهاد براي نابود ساختن شرك و بت پرستي روشن مي‏گردد.