ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا عباسی صدر
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر محمد فولادی
دبیر علمی: 
دکتر محمدتقی نوروزی
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
زمان: 
چهارشنبه, 10 آبان, 1402 - 10:30 تا 12:00