موضوع خبر: 
پیوستاندازه
مقاله کرسی 138427.71 کیلوبایت
زمان: 
يكشنبه, 19 ارديبهشت, 1400 - 10:00 تا 12:00
مکان: 
این جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد

مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

محسن منطقی     

چکیده

زندگی سازمانی، بخش جدایی‌ناپذیر حیات انسانی شده است. توسعه سازمان‌ها، درعرصه‌های مختلف آموزش، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت، و ...، نیازمند، توجه بیشتر به سلامت اداری و پرهیز از فساد اداری است. مدیران به عنوان سکان‌داران سازمان‌ها، بیش از دیگران نیاز دارند که به سلامت آنها توجه شود. با مرور در آثار ارزشمند فقید والامقام مرحوم علامه مصباح یزدی، می‌توان عوامل شناخت و پرورش مدیران صالح را ارائه کرد. در این پژوهش که با روش متن‌خوانی و تحلیل آثار مکتوب، معظم‌له انجام شده است، معیار مدیران صالح از منظر معظم‌له ارائه شده است. در این بررسی، دو عامل اساسی «علم و مهارت مدیران» و «پایش مدیران» مبنای شناسایی خصوصیات مدیران صالح قرار گرفته است. در مطالعه عامل علم و مهارت مدیران، به عوامل درونی (اصالت خانوادگی، معنویت، تقوی، اخلاق، و تعهد) و عوامل بیرونی (تحقیقات محلی، آموزش کارکنان، فرهنگ سازمانی، پرورش مدیران) پرداخته شده است. سپس عامل پایش مدیران صالح مورد بررسی قرار گرفته است که به آگاهی دادن، تشویق کردن، و مواخذه کردن؛ پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

مدیران صالح، علم و مهارت مدیران، پایش مدیران


 

 

موضوع: 
مداد

صوت

تصاویر سخنرانانصوت