ارائه دهنده: 
دکتر عبدالولی امیلکار کروز
دبیر علمی: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود فاضل
موضوع خبر: 
نشستبرون گروهی
زمان: 
يكشنبه, 7 آبان, 1402 - 10:00 تا 12:00