موضوع خبر: 
زمان: 
يكشنبه, 26 بهمن, 1399 - 08:30

مکان: دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا علیه السلام

 لینک ورود به جلسه:

https://maaref.ac.ir/andishe_allame_mesbahyazdi

موضوع: 
مداد