با سخنرانی: حضرت آیت الله رجبی
موضوع خبر: 
زمان: 
پنجشنبه, 30 ارديبهشت, 1400 - 11:00 تا 14:00
مکان: 
سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره - این جلسه به صورت آنلاین از طریق سامانه جلسات پورتال جامع موسسه امام خمینی ره قابل مشاهده است.
موضوع: 
مداد