ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر سیدابراهیمی حسینی
دبیر علمی: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر میثم نعمتی
موضوع خبر: 
برگزار شد
پیوستاندازه
132.pdf151.54 کیلوبایت
زمان: 
دوشنبه, 11 اسفند, 1399 - 19:00
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
موضوع: 
مداد

مباني حقوق بشر در اسلام
از منظر آية الله مصباح یزدی


حقوق بشر در اسلام، از ويژگي هايي در مباني و بنيان هاي معرفتي برخوردار است كه آن را از اعلاميه جهاني سازمان ملل متمايز مي كند. اين ويژگي ها از يك سو به جهان بينى و نگاه جهان شناختي اسلام و از سوي ديگر با ايدئولوژى، يعنى كل نظام ارزشى كه برخاسته از جهان بينى است و شامل نظام اخلاقى و نظام حقوقى مى شود مربوط است كه در این نامه به آنها پرداخته خواهد شد.
مهمترين مباني و بنيان هايي كه در انديشه حقوقي آيةالله مصباح پيرامون مسئله حقوق بشر وجود دارد به شرح زير می باشد:
1- خدا محوري
برهان اصل «خدا محوري» در حقوق
آثار و نتائج اصل خدامحوري
الف- حق الهي و كرامت انسان
ب- حق الهي و تكليف انسان
ج - حق الهي و حق حيات انسان
د - حق الهي ومجازات مرتد
ه- تاثير حق الهي در تبيين جهاد ابتدايي
2- اصل حكمت الهي و هدفمندي خلقت
الف- اثبات حق استخدام طبيعت براي انسان
ب- تقدم نيازهاي متعالي انسان بر ديگر نيازها
3- كمال محوري
الف- تقدم كمال بيشتر و برتر
ب-تلازم كمال با محدوديت آزادي
ج-تقدم ارشاد و تشويق بر الزام و تهديد
4-اعتقاد به معاد و هدفمندي حيات
5- اصالت روح
6- اصل كرامت مشروط انساني
7- آزادي هدفمند
8- جنسيت و حقوق بشر
9- رابطه انسان و جامعها

صوت

تصاویر سخنرانانصوت