ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر سیدابراهیم حسینی
هیئت داوران: 
حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده
دبیر علمی: 
حجت الاسلام دکتر محسن هنرجو
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
پیوستاندازه
keramat-142.pdf670.47 کیلوبایت
زمان: 
چهارشنبه, 29 ارديبهشت, 1400 - 18:00 تا شنبه, 29 خرداد, 1400 - 20:00
مکان: 
حضور اساتید در سالن اندیشه و مخاطب به صورت آنلاین
موضوع: 
مداد

حق كرامت انسان با تاكيد بر ديدگاه استاد فرزانه حضرت آيه الله مصباح يزدي

سيد ابراهيم حسيني

عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و  پژوهشي امام خميني (ره)

کرسی ترویجی : .../ 01/ 1400  ناقد: دکتر محمد رضا باقرزاده

مقدمه:

امروزه کرامت انسانی با مباحث حقوق بشر رابطه‌ای ناگسستنی یافته است. کرامت انسانی مهم‌ترین اصل مبنایی و پایه‌گذار نظام بین‌المللی حقوق بشر است. در واقع، اصل آزادی و اختیار انسان در مناسبات سیاسی، تجلّی کرامت انسانی و مقتضای خلیفة الهی اوست.[1] عدم تبیین کافیدیدگاه اسلام در باره کرامت انسان، موجب ابهام و اتّهام و سوء تبلیغ علیه اسلام شده است. حالی که مترقّی‌ترین نوع کرامت انسان در اسلام مطرح شده است. امانوئل کانت، فیلسوف نامدار قرن هجدهم میلادی، با اینکه در سراسر آثار وی، حتّی یک بار ترکیب «حقوق بشر» دیده نمی‌شود، پدر حقوق بشر شناخته شده است؛ زیرا در نوشته‌های او ترکیبِ «کرامت انسانی» دیده می‌شود و چون این اصل خمیرمایة حقوق بشر است، به او چنین عنوانی داده‌اند.[2] در حالی که قرآن مجید چهارده قرن پیش، اصل کرامت بشری را به صراحت مطرح کرده است.

در این کرسی به مفاهیم ذیل پرداخته خواهد شد:

  • مفهوم حق كرامت

  • جایگاه حق كرامت در حقوق بشر

  • مبنا و ریشه کرامت انسانی

  • اقسام کرامت

  • دیدگاه های مختلف دربارة کرامت ذاتی انسان

  • گستره کرامت انسانی( مطلق یا مقید یا مشروط)

   1. . ر.ک؛ عمید زنجانی، عبّاسعلی؛  فقه سیاسی. چ 4. تهران: امیرکبیر، 1421 ق.، ج 1؛ ص 253.
  1. ر.ک؛ محقّق داماد، سیّد مصطفی؛ «امام علی(ع) و حقوق بشر». کتاب نقد. ش 18 ؛  1380؛ ص152 .