پوستر کرسی 217
ارائه دهنده: 
حجت‌الاسلام محمد وحیدی
هیئت داوران: 
دکتر حسن یوسفیان
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
زمان: 
چهارشنبه, 5 بهمن, 1401 - 10:00 تا 12:00
مکان: 
بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، طبقه پنجم، سالن اندیشه