ارائه دهنده: 
حجت الاسلام دکتر حمید محسنی
هیئت داوران: 
دکتر کاظم فولادی قلعه
موضوع خبر: 
کرسیترویجی
زمان: 
سه شنبه, 25 مهر, 1402 - 18:30

 

از منظر برخی اندیشمندان و متفکران در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی در مسئله حکمرانی دنیا و جوامع نقشه بسزایی خواهد داشت. به همین دلیل اخیراً مقام معظم رهبری بر پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرده‌اند. اما برای مواجهه درست و دقیق و پیشرفت هوش مصنوعی  در راستای تمدن نوین اسلامی می‌بایست اندیشه رهبری در این باره تبیین و بررسی شود. از این رو مسئله اصلی نشست حاضر این است که  پیشرفت هوش مصنوعی در راستای تمدن نوین اسلامی بنابر اندیشه مقام معظم رهبری چگونه قابل ترسیم است؟ با تأمل و واکاوی اندیشه مقام معظم رهبری مشخص می‌شود همانطور که وی بر اصل ضرورت پیشرفت در حوزه فناوری هوش مصنوعی تأکید کرده‌اند بر هدفمندی و جهت گذاری صحیح هوش مصنوعی تأکید دارند. اصل توحید محوری یکی از جنبه‌های هدفمندی در پیشرفت هوش مصنوعی است. افزون براین از منظر رهبری پیشرفت هر نوع علم و فناوری مبتنی بر مباحث فکری و فلسفی است. از این رو پیشرفت این نوع فناوری در نظام و تمدن اسلامی می‌بایست هدفمند و بر محور توحید و علم نافع، و دیگر اصول باشد. در نتیجه با تبیین نگرش واقعی رهبری بسیاری از ابهامات برای مسئولان، قانون گذاران و محققان در مواجهه با پیشرفت هوش مصنوعی بر طرف خواهد شد. هدف مهم دیگر نشست حاضر تبیین این نکته است که مسئله هوش مصنوعی یک فناوری و ابزار صرف نبوده، بلکه می‌تواند تأثیرات مهم فرهنگی،‌دینی، تمدنی و حکمرانی داشته باشد.